Formulieren

Aanvraag van onderwijsbevoegdheid in het deeltijds kunstonderwijs - schooljaar 2020-2021
doc. nr. 11669

Met dit formulier kunt u voor een academie voor deeltijds kunstonderwijs onderwijsbevoegdheid aanvragen voor een cluster van opties, een cluster van klassieke muziekinstrumenten, een afzonderlijk muziekinstrument, een niet bestaande optie of een nog niet bestaand muziekinstrument.

- Bijlage bij omzendbrief DKO/2018/02


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact

Formulierenteam

Stafdiensten Onderwijs en Vorming
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 95 00 Ann Bellon
02 553 95 14 Mia Vanhoutte
02 553 95 46 Tamara Anjuyn
02 553 95 44 Conny Franckaert