Formulieren

Eerste aanvraag van permanent onderwijs aan huis (POAH)
doc. nr. 12902

Met dit formulier kunt u permanent onderwijs aan huis aanvragen voor een leerling met een beperking die aan de toelatingsvoorwaarden van het buitengewoon onderwijs voldoet. Die leerling heeft recht op permanent onderwijs aan huis als onderwijs in een schoolse context onmogelijk is.

- Bijlage bij omzendbrief BaO/97/5

- Bijlage bij omzendbrief SO/2005/05

- Bijlage bij omzendbrief SO/2005/06(BUSO)


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact

Formulierenteam

02 553 95 00 Ann Bellon
02 553 95 14 Mia Vanhoutte
02 553 95 46 Tamara Anjuyn