Formulieren

Aanvraag van tijdelijke of permanente vrijstelling van onderwijs (VLP)
doc. nr. 12904

Met dit formulier kunt u een tijdelijke of permanente vrijstelling van de leerplicht  aanvragen voor leerplichtige leerlingen die door de ernst van hun beperking geen onderwijs kunnen volgen.

- Bijlage bij omzendbrief BaO/97/5

- Bijlage bij omzendbrief SO 68


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact

Formulierenteam

02 553 95 00 Ann Bellon
02 553 95 14 Mia Vanhoutte
02 553 95 46 Tamara Anjuyn
02 553 95 44 Conny Franckaert