Formulieren

Aanvraag van tijdelijke of permanente vrijstelling van onderwijs (VLP)
doc. nr. 12904

Met dit formulier kunt u een tijdelijke of permanente vrijstelling van de leerplicht aanvragen voor leerplichtige leerlingen die door de ernst van hun beperking geen onderwijs kunnen volgen.

- Bijlage bij omzendbrief SO 68

- Bijlage bij omzendbrief BaO/97/5


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact

Formulierenteam

02 553 95 00 Ann Bellon
02 553 95 14 Mia Vanhoutte
02 553 95 46 Tamara Anjuyn