Formulieren

Afwezigheidsattest
doc. nr. 00160

Met afwezigheidsattest wordt het formulier bedoeld waarop de behandelende arts een aantal voorgeschreven inlichtingen moet invullen en dat naar de directeur moet worden gestuurd. Op het afwezigheidsattest staat geen diagnose, zodat het medisch geheim bewaard blijft. Het formulier dient naar de directie te worden gestuurd in geval van

  1. afwezigheid wegens ziekte of privé-ongeval van meer dan één dag; 
  2. bevallingsverlof.

Een personeelslid dat in meerdere instellingen fungeert, moet de respectievelijke directeurs verwittigen en aan allen een afwezigheidsattest toesturen. Het origineel exemplaar wordt opgestuurd naar de onderwijsinstelling waar het personeelslid de grootste opdracht heeft. Voor de andere onderwijsinstellingen volstaat een kopie.

 

- Bijlage bij omzendbrief 13AC/B.Ph./SH/js


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact

Formulierenteam

Stafdiensten Onderwijs en Vorming
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 95 00 Ann Bellon
02 553 95 14 Mia Vanhoutte
02 553 95 46 Tamara Anjuyn
02 553 95 44 Conny Franckaert