Formulieren

Melding van je gegevens als JoJo-startbaner
doc. nr. 01851

Waarvoor dient dit formulier?

Met dit formulier verstrek je als nieuwe startbaner aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten gegevens om het startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen (JoJo) te volgen en te evalueren.

Wanneer moet je het formulier uiterlijk terugbezorgen?

Voeg het formulier bij het dossier dat aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten wordt bezorgd bij je indiensttreding als startbaner.


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact

Formulierenteam

02 553 95 00 Ann Bellon
02 553 95 14 Mia Vanhoutte
02 553 95 46 Tamara Anjuyn
02 553 95 44 Conny Franckaert