Formulieren

Aanvraag van de aanstelling van een medewerker Verkeersveiligheid
doc. nr. 03003

Waarvoor dient dit formulier?

Met dit formulier kunt u als medewerker van een stad, gemeente of organisatie de aanstelling aanvragen van een startbaner Verkeersveiligheid (VeVe). De coördinatie zal beoordelen of u een (nieuwe) startbaner kunt aanstellen.

Wanneer moet u dit formulier uiterlijk indienen?

Vul dit formlier in voor u de vacature bekendmaakt en mail de ingescande versie naar de VeVe-coördinatie.  U vindt het e-mailadres bovenaan op het formulier. 


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact

Formulierenteam

Stafdiensten Onderwijs en Vorming
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 95 00 Ann Bellon
02 553 95 14 Mia Vanhoutte
02 553 95 46 Tamara Anjuyn
02 553 95 44 Conny Franckaert