Formulieren

Aangifte van schuldvordering betreffende toegekend betaald educatief verlof
doc. nr. 03284

Voor meer informatie surft u naar  http://www.werk.be/online-diensten/betaald-educatief-verlof


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact

Formulierenteam

Stafdiensten Onderwijs en Vorming
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 95 00 Ann Bellon
02 553 95 14 Mia Vanhoutte
02 553 95 46 Tamara Anjuyn
02 553 95 44 Conny Franckaert