Formulieren

Aanvraag van de aanstelling van een schoolspotter
doc. nr. 05195

Waarvoor dient dit formulier?

Met dit formulier kunt u als medewerker van een stad of gemeente de aanstelling van een schoolspotter aanvragen. De coördinatie van het project zal beoordelen of u een schoolspotter kunt aanstellen.

Wanneer moet u dit formulier uiterlijk indienen?

Vul dit formulier in voor u de vacature bekendmaakt en mail de ingescande versie naar de VeVe-coördinatie. U vindt het e-mailadres bovenaan op het formulier.


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact

Formulierenteam

Stafdiensten Onderwijs en Vorming
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 95 00 Ann Bellon
02 553 95 14 Mia Vanhoutte
02 553 95 46 Tamara Anjuyn
02 553 95 44 Conny Franckaert