Formulieren

Mededeling van een niet-gerealiseerde inschrijving of van de ontbinding van een inschrijving in het secundair onderwijs buiten een werkingsgebied van een lokaal overlegplatform
doc. nr. 05224

Dit formulier dient als bewijs dat een leerling in een school of vestigingsplaats niet kan worden ingeschreven, of dat de inschrijving van een leerling met een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, wordt ontbonden.

- Bijlage bij omzendbrief SO/2012/01


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact

Formulierenteam

02 553 95 00 Ann Bellon
02 553 95 14 Mia Vanhoutte
02 553 95 46 Tamara Anjuyn
02 553 95 44 Conny Franckaert