Formulieren

Mededeling van een niet-gerealiseerde inschrijving of van de ontbinding van een inschrijving in het basisonderwijs buiten een werkingsgebied van een lokaal overlegplatform
doc. nr. 05226

Waarvoor dient dit formulier?

Dit formulier dient als bewijs dat een leerling in een school of vestigingsplaats niet kan worden ingeschreven, of dat de inschrijving van een leerling met een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, wordt ontbonden.

- Bijlage bij omzendbrief BaO/2012/01


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact

Formulierenteam

Stafdiensten Onderwijs en Vorming
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 95 00 Ann Bellon
02 553 95 14 Mia Vanhoutte
02 553 95 46 Tamara Anjuyn
02 553 95 44 Conny Franckaert