Formulieren

Melding van personeelsgegevens of van de wijziging ervan
doc. nr. 05284

De werkgever vult dit formulier in. Als het personeelslid voor de allereerste keer in het onderwijs in dienst treedt, vult hij het formulier volledig in. In de andere gevallen hoeft de werkgever alleen de gewijzigde gegevens in te vullen.

Zowel de werkgever als het personeelslid ondertekent dit formulier.


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact

Formulierenteam

Stafdiensten Onderwijs en Vorming
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 95 00 Ann Bellon
02 553 95 14 Mia Vanhoutte
02 553 95 46 Tamara Anjuyn
02 553 95 44 Conny Franckaert