Formulieren

Inschrijvingsregister buitengewoon basisonderwijs – dubbele contingentering
doc. nr. 05348

Het decreet basisonderwijs bepaalt dat een schoolbestuur voor elk van zijn scholen alle gerealiseerde, uitgestelde en niet-gerealiseerde inschrijvingen chronologisch in een inschrijvingsregister noteert. Deze bepaling is van toepassing op elke school van het gewoon en buitengewoon onderwijs, behalve op scholen van type 5 die geen capaciteit bepalen.

Meer informatie over het inschrijvingsrecht in het basisonderwijs is terug te vinden in de omzendbrief BaO 2012/01.

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) stelt zes modellen van inschrijvingsregister ter beschikking.

Elk model bestaat uit drie delen:

  • Deel I: capaciteitenblad
  • Deel II: leerlingenfiche
  • Deel III: registerblad met het verloop van de inschrijvingen

De modellen geven aan welke gegevens voor elke school, vestigingsplaats of campus minimaal moeten worden bijgehouden in het capaciteitenblad, de leerlingenfiche en het registerblad.

Het inschrijvingsregister (met de drie delen) wordt bijgehouden per schooljaar waarvoor de inschrijvingen gelden.

Het schoolbestuur beslist zelf hoe het het inschrijvingsregister (en ook de wijzigingen) bewaart. Dat kan elektronisch of op papier. De schoolsoftwareleveranciers beschikken over de nodige informatie om de inschrijvingsregisters te integreren in de schoolsoftwarepakketten voor de scholen.

Het verloop van de inschrijvingen moet steeds kunnen worden gereconstrueerd aan de hand van het inschrijvingsregister. Elke wijziging aan het statuut van de inschrijving (bijv. een gerealiseerde inschrijving wordt voor de effectieve instap een inschrijving van ontbindende voorwaarde als gevolg van de opmaak van verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs) wordt aangeduid op de leerlingenfiche of in het opmerkingenveld op het registerblad.

Het verloop van de gerealiseerde, uitgestelde en niet-gerealiseerde inschrijvingen kan onderworpen worden aan een controle door AgODi.

- Bijlage bij omzendbrief BaO/2012/03


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact

Formulierenteam

02 553 95 00 Ann Bellon
02 553 95 14 Mia Vanhoutte
02 553 95 46 Tamara Anjuyn
02 553 95 44 Conny Franckaert