Formulieren

Inschrijvingsregister gewoon secundair onderwijs (eerste leerjaar van de eerste graad). Dubbele contingentering
doc. nr. 05351

De codex secundair onderwijs bepaalt dat een school alle gerealiseerde, uitgestelde en niet-gerealiseerde inschrijvingen chronologisch in een inschrijvingsregister noteert.  Deze bepaling is van toepassing op elke school van het gewoon en buitengewoon onderwijs, behalve op de scholen van type 5, die geen capaciteit bepalen.

Meer informatie over het inschrijvingsrecht in het secundair onderwijs is terug te vinden in omzendbrief SO 2012/01.

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) stelt modellen van inschrijvingsregister ter beschikking.

Elk model bestaat uit drie delen:

  • Deel I: capaciteitenblad
  • Deel II: leerlingenfiche
  • Deel III: registerblad met het verloop van de inschrijvingen

De modellen geven aan welke gegevens minimaal moeten worden bijgehouden op het capaciteitenblad, de leerlingenfiche en het registerblad.

Het schoolbestuur beslist zelf hoe ze het inschrijvingsregister (en ook de wijzigingen) bijhoudt. Dat kan elektronisch of op papier. De schoolsoftwareleveranciers beschikken over de nodige informatie om de inschrijvingsregisters te integreren in de schoolsoftwarepaketten voor de scholen.

Het verloop van de gerealiseerde, uitgestelde en niet-gerealiseerde inschrijvingen kan onderworpen worden aan een controle door AgODi.

- Bijlage bij omzendbrief SO/2012/03


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact

Formulierenteam

02 553 95 00 Ann Bellon
02 553 95 14 Mia Vanhoutte
02 553 95 46 Tamara Anjuyn
02 553 95 44 Conny Franckaert