Formulieren

Bemiddelingsverzoek van een school bij de Vlaamse Bemiddelingscommissie
doc. nr. 06127

Wat is bemiddeling?

Bemiddeling is een gesprek waarbij een bemiddelaar partijen samenbrengt om naar elkaar te luisteren en elkaars standpunten te begrijpen. Het gesprek vindt plaats als de betrokken partijen (ouders, school en CLB) ermee akkoord gaan.  De commissie neemt geen beslissing of geeft geen advies. De oplossing van het probleem blijft in handen van de betrokken partijen.

Waarvoor dient dit formulier?

Met dit formulier kan een school een bemiddeling aanvragen bij de Vlaamse Bemiddelingscommissie. De Vlaamse Bemiddelingscommissie bestaat uit een voorzitter en commissieleden. De voorzitter is een erkende bemiddelaar en de commissieleden zijn vertegenwoordigers van de ouderverenigingen, de onderwijskoepels en de CLB-koepels.

Als u vragen hebt over dit formulier of over hoe een bemiddeling verloopt, kunt u contact opnemen met:


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact

Formulierenteam

02 553 95 00 Ann Bellon
02 553 95 14 Mia Vanhoutte
02 553 95 46 Tamara Anjuyn
02 553 95 44 Conny Franckaert