Formulieren

Aanvraag en verantwoording van de gelijkwaardigheid van het individuele curriculum met het gemeenschappelijke curriculum van een structuuronderdeel van het secundair onderwijs
doc. nr. 07455

Met dit formulier vraagt en verantwoordt u de gelijkwaardigheid van de doelen van het individuele curriculum met de leerdoelen van het gemeenschappelijke curriculum van het overeenkomstige structuuronderdeel. Leerlingen die een aangepast individueel curriculum volgen, komen normaliter niet in aanmerking voor de gewone studiebekrachtiging.
Als de klassenraad aan die leerlingen, bij wijze van uitzondering, toch de reguliere studiebekrachtiging wil geven, moet hij, vóór de studiebewijzen uitgereikt worden, een aanvraag van een gelijkwaardigheidsverklaring indienen bij de Onderwijsinspectie.


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact

Formulierenteam

02 553 95 00 Ann Bellon
02 553 95 14 Mia Vanhoutte
02 553 95 46 Tamara Anjuyn