Formulieren

Verklaring van huisonderwijs
doc. nr. 00804

Met dit formulier verklaart een ouder of een persoon die een minderjarige onder zijn bewaring heeft, dat die minderjarige huisonderwijs volgt.

Daarnaast verzamelt de Onderwijsinspectie met dit formulier aanvullende informatie over de wijze waarop het huisonderwijs georganiseerd wordt.

Zie ook http://onderwijs.vlaanderen.be/ouders/starten-op-school/huisonderwijs-en-de-examencommissie/huisonderwijs


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact

Formulierenteam

Stafdiensten Onderwijs en Vorming
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 95 00 Ann Bellon
02 553 95 14 Mia Vanhoutte
02 553 95 46 Tamara Anjuyn
02 553 95 44 Conny Franckaert