Formulieren

Aanvraag tot erkenning als nuttige ervaring van diensten die gepresteerd zijn als werknemer
doc. nr. 00092

Met dit formulier kan een personeelslid diensten die het heeft gepresteerd als werknemer, laten erkennen. De procedure geldt alleen voor specifieke ambten. Meer informatie daarover staat in omzendbrief 13/CB/SG/WVB/4 van 17 oktober 1997 over nuttige ervaring.

 

- Bijlage bij omzendbrief 13/CB/SG/WVB/4


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact

Formulierenteam

02 553 95 00 Ann Bellon
02 553 95 14 Mia Vanhoutte
02 553 95 46 Tamara Anjuyn