Formulieren

Overeenkomst Alternerende Opleiding voor een JoJo-startbaner Onderhoud uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs
doc. nr. 09678

Arbeidsovereenkomst voor een JoJo-onderhoudsmedewerker uit het deeltijds secundair beroepsonderwijs. Te gebruiken voor nieuwe overeenkomsten.


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact

Formulierenteam

Stafdiensten Onderwijs en Vorming
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 95 00 Ann Bellon
02 553 95 14 Mia Vanhoutte
02 553 95 46 Tamara Anjuyn
02 553 95 44 Conny Franckaert