Inschrijven

Vormingsaanbod voor coaches in het JoJo- en VeVe-project

Mijn gegevens:

Gegevens startbaner:
Gegevens werkgever:

Privacy


Opleidingsinformatie

Op deze pagina vind je alle informatie over het vormingsaanbod voor coaches.

Bij 'praktische informatie' staat meer uitleg over de verschillende vormingen. Heb je interesse voor één of meerdere vormingen? Dan kan je je inschrijven via het inschrijvingsformulier, links in de keuzebalk. 

Praktische informatie

Vormingen 2021

Opgelet! Alle vormingen in 2021 gaan online door.  

1. Introductiecursus voor coaches preventiemedewerkers

Sterk aanbevolen voor nieuwe coaches, maar ook een aanrader als het al een tijdje geleden is dat je de vorming nog volgde.

De startbaner in jouw school of organisatie een goede begeleiding geven, is een noodzakelijke voorwaarde om het startbanenproject te doen slagen. Dankzij de goede ondersteuning van de coach, kan de startbaner groeien en zijn kansen optimaal benutten. Daarom willen wij elke coach warm maken voor de introductiecursus voor coaches. ‘Coach zijn’ betekent namelijk veel meer dan precies weten wat de functie inhoudt en over het juist omschreven stappenplan beschikken. ‘Coach zijn’ betekent luisteren, ondersteuning bieden, motiveren, afstemmen, feedback geven en krijgen…

Hoe creëren we een evenwicht tussen een constructieve ondersteuning, opbouwende feedback en oog voor de mens achter de startbaner? Welke grenzen stellen we tegenover onze functie afhankelijk van de beschikbare tijd? Deze en veel meer vragen komen aan bod tijdens deze vorming. 

Overtuigd? Klik op het inschrijvingsformulier aan de linkerkant.

Deelnemen kan enkel met camera en microfoon. Dit is een interactieve sessie. 

! Deze vorming is ENKEL voor coaches van preventiemedewerkers. Coaches van onderhoudsmedewerkers en coaches van medewerkers verkeersveiligheid en schoolspotters kunnen vanaf 2022 een aparte introductiecursus volgen !

Data en Locaties
4 mei - 9:30 - 16:30 uur
Online

5 oktober -  9:30 - 16:30 uur
Online (fysiek geannuleerd) 
Inschrijven 
Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven via het inschrijvingsformulier is verplicht. 

2. Intervisie voor coaches van preventiemedewerkers

Wij raden deze opleiding sterk aan voor nieuwe én ervaren coaches!

Deze vorming bouwt verder op de onderwerpen die behandeld worden tijdens de introductiecursus voor coaches. De intervisie is opgebouwd rond vragen en noden vanuit jouw praktijkervaring als coach. Mogelijke problemen worden gezamenlijk besproken en goede praktijken kunnen uitgewisseld worden. Tijdens deze intervisie biedt de begeleider jou op maat advies en tips. 

Een professionele begeleider leidt alles in goede banen en voorziet deelnemers van goede raad en een aantal praktische tips. 

Overtuigd? Klik op het inschrijvingsformulier aan de linkerkant.

Deelnemen kan enkel met camera en microfoon. Dit is een interactieve sessie. 

! Deze vorming is ENKEL voor coaches van preventiemedewerkers. Coaches van onderhoudsmedewerkers, medewerkers verkeersveiligheid en schoolspotters kunnen vanaf 2022 een aparte introductiecursus volgen !
Datum
13 december - 09.00 – 16.30 uur
Online (fysiek geannuleerd)
Inschrijven 
Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven via het inschrijvingsformulier is verplicht. 
3. Functioneringsgesprekken voeren

Wij raden deze opleiding sterk aan voor nieuwe én ervaren coaches!

Verwachtingen en doelen afstemmen met een startbaner: het is niet voor iedereen evident.
Op regelmatige basis een functioneringsgesprek en evaluatiegesprek voeren is hier een belangrijk middel voor.
Deze sessie, georganiseerd door Acerta, gaat in op het hoe en waarom van deze gesprekken:

-Hoe kan ik mijn functioneringsgesprekken voorbereiden?
- Hoe stimuleer ik de dialoog met mijn startbaner?
- Hoe geef ik ontwikkelingsgerichte feedback?
- Hoe ga ik om met weerstand?
- Wat zijn mogelijke valkuilen voor de coach?
- Hoe maak ik motiverende en opvolgbare afspraken? Hoe volg ik deze op?

Een uitgelezen moment om met andere coaches in gesprek te gaan over jullie ervaringen
en met concrete handvaten aan de slag te kunnen gaan met jullie startbaner!

Overtuigd? Klik op het inschrijvingsformulier aan de linkerkant.

Deze vorming is voor alle coaches. 

Datum 

Deze vorming bestaat uit 2 halve dagen ONLINE

29 april - 09.00 – 12.00

30 april - 09.00 -- 12.00 

Inschrijven 
Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven via het inschrijvingsformulier is verplicht.

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt jouw persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Agentschap voor Onderwijsdiensten
Afdeling Scholen Secundair Onderwijs
Koning Albert II-laan 15 (lokaal 4A38)
1210 Brussel

Verantwoordelijken

Karolien Bulen – jojo@vlaanderen.be 
Phebe Depoortere – veve@vlaanderen.be

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Jouw rechten

Je kunt via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be vragen welke persoonsgegevens we verwerken en je kunt ze laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van jouw identiteit zodat we jouw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft. Als je vragen hebt over de manier waarop we jouw gegevens verwerken, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vind je op https://onderwijs.vlaanderen.be/departement-onderwijs-en-vorming.