Inschrijven

Verloven

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Algemeen

De AGODI-academie organiseert in maart / april 2020 thematische opleidingen voor secretariaatsmedewerkers in het basisonderwijs.

Onder verloven horen verschillende stelsels: de specifieke loopbaanonderbrekingen, het zorgkrediet, het verlof verminderde prestaties (VVP), het VVP 55+ en de afwezigheid verminderde prestaties. Hierbij wordt in detail uitgelegd:

  • de soorten verlofstelsels;
  • de voorwaarden;
  • aanvraagprocedure;
  • mededeling aan het werkstation.

Praktische informatie

De AGODI-academie organiseert opnieuw een infosessie over verloven. Met de thematische opleidingen proberen we in eerste instantie de medewerkers van de secretariaten nog beter te ondersteunen.

Waar en wanneer?

De infosessies vinden plaats op:

- donderdag 12-03-2020 (VM) in de Polyvalente zaal Hendrik Conscience Brussel 

- dinsdag 17-03-2020 (NM) in zaal Quercus VAC Brugge

- maandag 23-03-2020 (VM) in zaal Rubens/Jordaens VAC Antwerpen

- donderdag 26-03-2020 (NM) in het auditorium VAC Hasselt

Je kan je inschrijven voor een van die sessies.

Programma

Dit is het programma voor de sessie in de voormiddag:

8.45 u Ontvangst met koffie
9.15 u Infosessie (met korte pauze)
12.15 u Einde

Dit is het programma voor de sessie in de namiddag:

12.45 u Ontvangst met koffie
13.00 u Infosessie (met korte pauze)
16.15 u Einde

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

AGODI gebruikt jouw persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dat daarvoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch ze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Je gegevens worden bewaard tot 1 september van het schooljaar volgend op je inschrijving, zodat we onze opleidingen kunnen evalueren of om je verder op de hoogte te kunnen houden van het toekomstig aanbod. Na die datum worden je gegevens uit onze databanken verwijderd.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat die gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming AGODI - Agentschap voor Onderwijsdiensten Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel

Verantwoordelijken

Bruno Lamelyn 
Elke Defranc

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens. AGODI beschikt ook over een procedure om met gegevenslekken om te gaan.

Jouw rechten

Je kunt via mail aan dpo.agodi@ond.vlaanderen.be vragen welke persoonsgegevens we verwerken en je kunt ze laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van jouw identiteit, zodat we jouw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft. Als je vragen hebt over de manier waarop we jouw gegevens verwerken, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via mail aan dpo.agodi@ond.vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vind je op http://www.agodi.be/over-ons/privacyverklaring.