Inschrijven

20-21: Elektronische communicatie over leerlingengegevens - Discimus, WebEDISON en Mijn Onderwijs

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Opleidingsinformatie

Maak kennis met de belangrijkste principes en aandachtspunten voor een vlotte elektronische communicatie over leerlingengegevens.

  • Welke leerlingengegevens verwacht AGODI van jou en welke kan je ontvangen? Waar vind je die gegevens? De focus ligt vooral op Discimus en WebEdison.
  • Leer ook Mijn Onderwijs kennen. Wat kan Mijn Onderwijs voor jou betekenen in het leerlingensecretariaat?

De opleiding is digitaal via een live webinar.


​Doelgroep: leerlingensecretariaatsmedewerkers

Praktische informatie

Plaats: online

De opleidingen vinden plaats op volgende data en starten stipt om 13u en eindigen om 16u:

  • Maandag 19 oktober 2020 
  • Dinsdag 24 november 2020 

Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. Na inschrijving ontvang je een link om de webinar te volgen.

Inschrijven kan tot uiterlijk 9 november 2020 en uitsluitend via het online inschrijvingsformulier.

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

AGODI gebruikt jouw persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Je gegevens worden bewaard tot 1 september van het schooljaar volgend op je inschrijving zodat we onze opleidingen kunnen evalueren of om je verder op de hoogte te kunnen houden van het toekomstig aanbod. Na deze datum worden je gegevens uit onze databanken verwijderd.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 
AGODI - Agentschap voor Onderwijsdiensten 
Koning Albert II-laan 15 
1210 Brussel

Verantwoordelijken

Bruno Lamelyn 
Elke Defranc

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens. AGODI beschikt ook over een procedure om met gegevenslekken om te gaan.

Jouw rechten

Je kunt via mail aan dpo.agodi@ond.vlaanderen.be vragen welke persoonsgegevens we verwerken en je kunt ze laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van jouw identiteit zodat we jouw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft. Als je vragen hebt over de manier waarop we jouw gegevens verwerken, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via mail aan dpo.agodi@ond.vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vind je op http://www.agodi.be/over-ons/privacyverklaring