Inschrijven

Nieuwigheden in de reglementering en aandachtspunten voor DKO vanaf 2021-2022

OpleidingsinformatieHet is een digitale opleiding via een live webinar. 

 

Volgende thema’s komen aan bod:  

·        Toelichting over de nieuwe regelgeving die ingaat op 1 september 2021 

·        De registratie en controle van de aan- en afwezigheden 

·        De lessenroosters 

·        De melding van de besteding van het lestijdenpakket  

 

Doelgroep: directie, secretariaatsmedewerkers 

Praktische informatie

Plaats: online 

 

De opleiding vindt plaats op donderdag 23 september 2021, start stipt om 14.00 uur en eindigt ten laatste om 15.30 uur. 

 

Inschrijven: De deelname is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk.  

 

Op woensdag 22 september wordt de link van de webinar naar de deelnemers gemaild.  


Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

AGODI gebruikt jouw persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dat daarvoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch ze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Je gegevens worden bewaard tot 1 september van het schooljaar volgend op je inschrijving, zodat we onze opleidingen kunnen evalueren of om je verder op de hoogte te kunnen houden van het toekomstig aanbod. Na die datum worden je gegevens uit onze databanken verwijderd.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat die gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming AGODI - Agentschap voor Onderwijsdiensten Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel

Verantwoordelijken

Bruno Lamelyn
Elke Defranc

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens. AGODI beschikt ook over een procedure om met gegevenslekken om te gaan.

Jouw rechten

Je kunt via mail aan dpo.agodi@ond.vlaanderen.be vragen welke persoonsgegevens we verwerken en je kunt ze laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van jouw identiteit, zodat we jouw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft. Als je vragen hebt over de manier waarop we jouw gegevens verwerken, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via mail aan dpo.agodi@ond.vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vind je op http://www.agodi.be/over-ons/privacyverklaring.