Inschrijven

Nieuwigheden in de personeelsreglementering vanaf schooljaar 2019-2020

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Opleidingsinformatie

De AGODI-Academie organiseert opnieuw een infosessie aan de start van het schooljaar met de nieuwigheden van de reglementering. Tijdens de infosessie zal de AGODI-Academie alle nieuwe maatregelen toelichten die vanaf september 2019 van kracht worden. Met de infosessies proberen we in eerste instantie de medewerkers van de personeelssecretariaten nog beter te ondersteunen voor het nieuwe schooljaar 2019-2020.

De onderwerpen die zullen behandeld worden zijn:

- Niet ingevulde vervangingen

- Lerarenplatforms

- Vacant verklaringen van bepaalde opdrachten van personeelsleden met een dienstonderbreking

Waar en wanneer?

De infosessies vinden plaats op:

- maandag 09-09-2019 in Gent Artevelde Hogeschool Campus Kattenberg (opgelet! niet VAC Gent zoals in het begin vermeld was)

- donderdag 12-09-2019 in VAC Leuven (VOLZET)

- maandag 30-09-2019 in Hendrik Conscience Brussel (VOLZET)

Je kan je inschrijven voor een van die sessies.

Praktische informatie

Programma

8.45 u Ontvangst met koffie
9.15 u Begin van de infosessie
10u.45 u Pauze
11.15 u Vervolg van de infosessie
12.30 u Einde

Inschrijven
Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.
Het aantal plaatsen is beperkt (200 te Gent, 124 te Leuven en 80 te Brussel). Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af.

Bereikbaarheid

Artevelde Hogeschool Campus Kattenberg (opgelet: niet VAC Gent zoals in begin vermeld was)

Brussel Hendrik Consciencegebouw

VAC Leuven

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

AGODI gebruikt jouw persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Je gegevens worden bewaard tot 1 september van het schooljaar volgend op je inschrijving zodat we onze opleidingen kunnen evalueren of om je verder op de hoogte te kunnen houden van het toekomstig aanbod. Na deze datum worden je gegevens uit onze databanken verwijderd.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming AGODI - Agentschap voor Onderwijsdiensten Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel

Verantwoordelijken

Bruno Lamelyn

Elke Defranc

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens. AGODI beschikt ook over een procedure om met gegevenslekken om te gaan.

Jouw rechten

Je kunt via mail aan dpo.agodi@ond.vlaanderen.be vragen welke persoonsgegevens we verwerken en je kunt ze laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van jouw identiteit zodat we jouw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft. Als je vragen hebt over de manier waarop we jouw gegevens verwerken, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via mail aan dpo.agodi@ond.vlaanderen.be . Ben je het niet eens met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vind je op http://www.agodi.be/over-ons/privacyverklaring