Inschrijven

Omkadering buitengewoon basisonderwijs

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Opleidingsinformatie

Deze cursus is bedoeld voor beginnende secretariaatsmedewerkers van het buitengewoon basisonderwijs.

In deze opleiding voor het buitengewoon basisonderwijs komen o.a. volgende onderwerpen aan bod:

  • soorten lestijden en uren;
  • formulieren en webapplicatie;
  • dienstbrieven: welke en waar ze te vinden (Mijn Onderwijs).

Tijdens deze infosessie verwijzen we telkens naar de informatie in de omzendbrieven en vermelden we welke formulieren moeten gebruikt worden.

Praktische informatie

Datum en uur

Nog te bepalen

(de sessie Brussel maandag 27 januari wordt uitgesteld)

Locatie

Nog te bepalen

Bereikbaarheid

Hendrik Consciencegebouw Brussel

Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

AGODI gebruikt jouw persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Je gegevens worden bewaard tot 1 september van het schooljaar volgend op je inschrijving zodat we onze opleidingen kunnen evalueren of om je verder op de hoogte te kunnen houden van het toekomstig aanbod. Na deze datum worden je gegevens uit onze databanken verwijderd.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming AGODI - Agentschap voor Onderwijsdiensten Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel

Verantwoordelijken

Elke Defranc

Bruno Lamelyn

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens. AGODI beschikt ook over een procedure om met gegevenslekken om te gaan.

Jouw rechten

Je kunt via mail aan dpo.agodi@ond.vlaanderen.be vragen welke persoonsgegevens we verwerken en je kunt ze laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van jouw identiteit zodat we jouw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft. Als je vragen hebt over de manier waarop we jouw gegevens verwerken, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via mail aan dpo.agodi@ond.vlaanderen.be . Ben je het niet eens met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vind je op http://www.agodi.be/over-ons/privacyverklaring