Inschrijven

ABC-opleiding leerlingensecretariaten

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Opleidingsinformatie

Het ABC van de onderwijswetgeving secundair onderwijs: leerlingensecretariaat

Werk je sinds kort op het leerlingensecretariaat? Vind je het moeilijk om je weg te vinden in de complexe onderwijsreglementering? Dan is het ABC van de onderwijswetgeving of kort de ABC-opleiding zeker iets voor jou.

Doelgroep: nieuwe mederwerkers leerlingensecretariaten

Dagprogramma:

8.30 uur Ontvangst met koffie
9.15 uur

Kennismaking met de werking van AGODI

Informatie over de algemene structuur, programmaties en leerplicht

11.00 uur

Koffiepauze

11.20 uur

Bezoek aan het schoolbeheerteam (6 infostandjes met toelichting door SBT-er)

* Leerplichtcontrole

* Tijdelijk Onderwijs aan Huis

* Verloren studiebewijzen

* Commissie leerlingenrechten

* Wat kan het ondersteuningsnetwerk voor mij school betekenen?

* Informatiepunt ouders en leerlingen

12.00 uur

Broodjeslunch

13.00 uur

Informatie over inschrijving van een leerling en registraties in Discimus

15.00 uur

Pauze

15.15 uur

Informatie over de taken van het verificatiekorps en het schoolbeheerteam

Informatie over de verschillende informatiekanalen en aanbod cursussen

16.15 uur

Einde

Praktische informatie

Datum, uur en locatie

De opleiding vindt plaats op volgende datum van 08:30 uur tot 16:00 uur:

Raadpleeg het programma om de planning en de invulling van de studiedag te bekijken.

Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.

Het aantal plaatsen is beperkt tot 80 deelnemers. Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af.

Inschrijven kan tot uiterlijk 2 oktober 2019 en uitsluitend via het online inschrijvingsformulier.

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

AGODI gebruikt jouw persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Je gegevens worden bewaard tot 1 september van het schooljaar volgend op je inschrijving zodat we onze opleidingen kunnen evalueren of om je verder op de hoogte te kunnen houden van het toekomstig aanbod. Na deze datum worden je gegevens uit onze databanken verwijderd.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
AGODI - Agentschap voor Onderwijsdiensten
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Verantwoordelijken

Bruno Lamelyn
Elke Defranc

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens. AGODI beschikt ook over een procedure om met gegevenslekken om te gaan.

Jouw rechten

Je kunt via mail aan dpo.agodi@ond.vlaanderen.be vragen welke persoonsgegevens we verwerken en je kunt ze laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van jouw identiteit zodat we jouw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft. Als je vragen hebt over de manier waarop we jouw gegevens verwerken, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via mail aan dpo.agodi@ond.vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vind je op http://www.agodi.be/over-ons/privacyverklaring