Inschrijven

De omkadering en globale puntenenveloppe in BuSO

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Opeldingsinformatie

BuSO - De omkadering en globale puntenenveloppe

In deze opleiding kom je te weten hoe de omkadering en de globale puntenenveloppe in het buitengewoon secundair onderwijs worden berekend. Daarnaast wordt ook ingegaan op de aanwending van de omkadering.

Doelgroep: leerlingen- en personeelssecretariaatsmedewerkers

Praktische informatie

Datum, uur en locatie

De opleiding vindt plaats op volgende datum en start stipt om 09:15 uur en eindigt om 16:00 uur:

We verwelkomen u graag met een kopje koffie vanaf 8.45u.
Tijdens de opleiding voorzien wij koffie, thee, water en fruitsap.

Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.

Het aantal plaatsen is beperkt tot 30 deelnemers. Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af.

De opleiding gaat pas door bij minimum 10 deelnemers.

Inschrijven kan tot uiterlijk 4 februari 2020 en uitsluitend via het online inschrijvingsformulier.

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

AGODI gebruikt jouw persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Je gegevens worden bewaard tot 1 september van het schooljaar volgend op je inschrijving zodat we onze opleidingen kunnen evalueren of om je verder op de hoogte te kunnen houden van het toekomstig aanbod. Na deze datum worden je gegevens uit onze databanken verwijderd.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 
AGODI - Agentschap voor Onderwijsdiensten 
Koning Albert II-laan 15 
1210 Brussel

Verantwoordelijken

Bruno Lamelyn 
Elke Defranc

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens. AGODI beschikt ook over een procedure om met gegevenslekken om te gaan.

Jouw rechten

Je kunt via mail aan dpo.agodi@ond.vlaanderen.be vragen welke persoonsgegevens we verwerken en je kunt ze laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van jouw identiteit zodat we jouw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft. Als je vragen hebt over de manier waarop we jouw gegevens verwerken, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via mail aan dpo.agodi@ond.vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vind je op http://www.agodi.be/over-ons/privacyverklaring