Inschrijven

BuSO & BuBaO - Leerlingenvervoer

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Opleidingsinformatie

Een vlot verloop van het leerlingenvervoer vereist doorheen het schooljaar enige administratieve opvolging vanuit scholen voor buitengewoon onderwijs. Daarom worden op 9 maart 2020 de belangrijkste ‘to do’ overzichtelijk uiteengezet. Daarbij zal specifiek aandacht besteed worden aan de voornaamste regelgevende principes en de mogelijkheden van de verschillende webapplicaties.

Doelgroep: het schoolpersoneel dat instaat voor de dagelijkse opvolging van het leerlingenvervoer (= meestal secretariaatspersoneel), zowel in het buitengewoon basis- als secundair onderwijs.

Praktische informatie

Datum, uur en locatie

De opleiding vindt plaats op volgende datum en start stipt 09:15 uur en eindigt om 12:30 uur:

We verwelkomen u graag met een kopje koffie vanaf 8.45u.
Tijdens de opleiding voorzien wij koffie, thee, water en fruitsap.

Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.

Het aantal plaatsen is beperkt tot 26 deelnemers. Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af.

De opleiding gaat pas door bij minimum 10 deelnemers.

Inschrijven kan tot uiterlijk 9 maart 2020 en uitsluitend via het online inschrijvingsformulier.

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

AGODI gebruikt jouw persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Je gegevens worden bewaard tot 1 september van het schooljaar volgend op je inschrijving zodat we onze opleidingen kunnen evalueren of om je verder op de hoogte te kunnen houden van het toekomstig aanbod. Na deze datum worden je gegevens uit onze databanken verwijderd.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 
AGODI - Agentschap voor Onderwijsdiensten 
Koning Albert II-laan 15 
1210 Brussel

Verantwoordelijken

Bruno Lamelyn 
Elke Defranc

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens. AGODI beschikt ook over een procedure om met gegevenslekken om te gaan.

Jouw rechten

Je kunt via mail aan dpo.agodi@ond.vlaanderen.be vragen welke persoonsgegevens we verwerken en je kunt ze laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van jouw identiteit zodat we jouw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft. Als je vragen hebt over de manier waarop we jouw gegevens verwerken, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via mail aan dpo.agodi@ond.vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vind je op http://www.agodi.be/over-ons/privacyverklaring