Basisonderwijs

Gewoon basisonderwijs

Vind een school: selecteer je gemeente, provincie, postcode in een lijst van:

In de faciliteitengemeenten kan je ook naar een Franstalige school gaan die onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid valt. En in de Waalse gemeente Komen bestaat een Nederlandstalige school.

Buitengewoon basisonderwijs

Vind scholen van het buitengewoon kleuter- en lager onderwijs per type of per (deel)gemeente, postcode, provincie.