Gegevens over je onderwijsinstelling niet correct?

We maken deze pagina’s met gegevens die het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming opvraagt bij de onderwijsinstellingen. Een aantal wijzigingen in het aanbod van je school verschijnt pas na de leerlingenzending van 1 oktober. Je moet die aanpassingen hier niet (nog eens) meedelen.

Als informatie over je school - zoals naam, telefoon, fax, e-mail, website, naam directeur - niet correct is, mail je dat naar onderwijsaanbod@vlaanderen.be. Vermeld altijd onderwijsniveau en instellingsnummer.