Deeltijds leren en deeltijds werken

Deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso)

Vind een centrum voor deeltijds onderwijs (CDO):

Leertijd

Vind een Syntra-campus op Leertijd.be.

Deeltijdse vorming

Zeer kwetsbare jongeren in problematische situaties kunnen zich inschrijven voor een persoonlijk ontwikkelingstraject (POT) in een centrum voor deeltijdse vorming (CDV).

CDV's die een persoonlijk ontwikkelingstraject aanbieden: