Hoger onderwijs

Hoger beroepsonderwijs Basisverpleegkunde (hbo5)

Graduaats-, bachelor- en masteropleidingen

In het Hogeronderwijsregister vind je een volledig overzicht van de erkende graduaats-, bachelor- en masteropleidingen in Vlaanderen: