Internaten

Internaten voor het gewoon onderwijs

Vind een internaat: klik een provincie aan in een lijst met internaten.

Internaten voor het buitengewoon onderwijs

Vrij, provinciaal of gemeentelijk buitengewoon onderwijs

Vind een 'multifunctioneel centrum (MFC)' op de website van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Vind een

Tehuizen voor kinderen van ouders zonder vaste verblijfplaats

Extra informatie