Buitengewoon secundair onderwijs

Je kan op verschillende manieren naar een school zoeken:

Op type

 • Type basisaanbod: voor jongeren met specifieke onderwijsbehoeften voor wie het gemeenschappelijk curriculum met redelijke aanpassingen niet haalbaar is in een school voor gewoon onderwijs. Dit type vervangt sinds september 2015 geleidelijk het type 1.
 • Type 1: voor jongeren met een licht mentale handicap (in afbouw)
 • Type 2: voor jongeren met een verstandelijke beperking
 • Type 3: voor jongeren met een emotionele of gedragsstoornis, maar zonder verstandelijke beperking
 • Type 4: voor jongeren met een motorische beperking
 • Type 5: voor jongeren in een ziekenhuis, een preventorium of een residentiĆ«le setting
 • Type 6: voor jongeren met een visuele beperking
 • Type 7: voor jongeren met een auditieve beperking of een spraak- of taalstoornis
 • Type 9: voor jongeren met een autismespectrumstoornis, maar zonder verstandelijke beperking (sinds september 2015)

Op opleidingsvorm

 • Opleidingsvorm 1: maatschappelijke participatie en eventueel arbeidsdeelname in een omgeving met ondersteuning
 • Opleidingsvorm 2: maatschappelijke participatie en tewerkstelling in een omgeving met ondersteuning
 • Opleidingsvorm 3: maatschappelijke participatie en tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu
 • Opleidingsvorm 4: algemeen, beroeps-, kunst- en technisch onderwijs

In opleidingsvormen 3 en 4 kan een leerling ook duaal leren:

Op opleidingsvorm en type

Op provincie, gemeente, postcode

Selecteer je gemeente, provincie, postcode in een lijst van alle scholen met buitengewoon secundair onderwijs.

Meest nabije school

Je hebt recht op een tussenkomst in de vervoerkosten, of op gratis collectief vervoer voor je kind, als je het inschrijft in de meest nabijgelegen school voor buitengewoon onderwijs van het onderwijsnet waar jij voor kiest.

Bereken de afstand vanaf je woning of opstapplaats en bekijk voor welke scholen je kind recht heeft op leerlingenvervoer.