Onderwijsonderzoeken

Titel
OESO review: Professional learning for quality teaching
Korte omschrijving
Professional learning for quality teaching
Status
Afgerond
Omschrijving van de onderzoeksresultaten

De leraar maakt het verschil voor de leerlingen. Het is dan ook belangrijk dat de leraar zelf voldoende kansen krijgt om zelf te leren en te blijven professionaliseren.

De OESO heeft in 2021 een analyse gemaakt van het beleid en de praktijk in Vlaanderen over professionalisering van leraren. Het heeft de titel: “Professional learning for quality teaching”. Centraal in deze studie staan vragen als: wat zijn motieven en drempels voor professionalisering, welke vormen en inhouden van professionalisering zijn er, hoe wordt dit vertaald in de school- en klascontext, welke actoren zijn er …  Hiervoor werd een uitgebreide literatuurstudie uitgevoerd en vonden heel wat gesprekken met stakeholders plaats.

Thema
Internationaal vergelijkend onderzoek en projecten