Onderwijsonderzoeken

Titel
OBPWO 11.02: MICTIVO 2012: Monitor voor ICT-integratie in het Vlaamse Onderwijs
Korte omschrijving
Het hoofddoel van deze studie is de afname van de aangepaste ICT-monitor bij een representatieve steekproef van Vlaamse scholen. Het betreft een kwantitatieve meting van ICT-indicatoren geclusterd in vier componenten: infrastructuur en beleid, percepties, competenties en integratie. MICTIVO 2012 wordt online afgenomen bij directies, leraren en leerlingen in het basis- en secundair onderwijs en de basiseducatie, rekening houdend met recente beleidsprioriteiten. MICTIVO 2012 levert de overheid en scholen objectieve, beleidsrelevante data over het actuele belang en de integratie van ICT in onderwijs. De resultaten worden ook vergeleken met de resultaten van MICTIVO 2008.
Status
Afgerond
Startdatum
01/04/2012
Einddatum
30/09/2013
Omschrijving van het onderzoeksopzet

Het hoofddoel van de studie is de afname van de aangepaste ICT-monitor bij een representatieve steekproef van Vlaamse scholen. Het betreft een kwantitatieve meting van ICT-indicatoren geclusterd in 4 componenten: infrastructuur en beleid, percepties, competenties en integratie.

MICTIVO 2012 is een online onderzoek bij directies, leraren en leerlingen in het basis- en secundair onderwijs en de basiseducatie. Bij de afname wordt rekening gehouden met recente beleidsprioriteiten. MICTIVO 2012 levert de overheid en scholen objectieve, beleidsrelevante data over het actuele belang en de integratie van ICT in het onderwijs. De resultaten worden ook vergeleken met de resultaten van MICTIVO 2008.
 

Omschrijving van de onderzoeksresultaten

Voortbouwend op de theoretische inzichten en empirische bevindingen van de eerste afname van de monitor in 2008, werd het MICTIVO-instrument in 2012 verder ontwikkeld en gevalideerd. Hiervoor werden nieuwe evoluties in ICT (bv. nieuwe infrastructuur) en nieuwe beleidsprioriteiten (bv. mediawijsheid) opgenomen in de monitor. Er gebeurde een tweede grootschalige en representatieve meting in de basiseducatie en het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs aan de hand van een websurvey. De resultanten werden gerapporteerd op systeemniveau. Een vergelijkende analyse werd aangeleverd op basis van de resultaten van 2008 en 2012.

 

Promotor
Van Braak Johan (Universiteit Gent)
Trefwoord
ICT
Onderwijsniveau
  • volwassenenonderwijs
  • lager onderwijs
  • secundair onderwijs
Thema
OBPWO
Documenten
  • 4 (347 kByte)
  • 3 (5012 kByte)