Onderwijsonderzoeken

Titel
SONO Vrije Ruimte 2016: "Kostenbeheersing in het secundair onderwijs. Een onderzoek naar goede praktijken"
Korte omschrijving
Onderzoek in de vrije ruimte 2016 van SONO over kostenbeheersing
Status
Afgerond
Startdatum
01/01/2016
Einddatum
01/05/2017
Omschrijving van de onderzoeksresultaten

Het onderzoeksrapport “Kostenbeheersing in het secundair onderwijs. Een onderzoek naar goede praktijken” (SONO/2017.OL3.3/1) bespreekt op systematische wijze enkele praktijken voor kostenbeheersing die scholen toepassen in de eerste graad van het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs. Deze systematische analyse leidt tot een typologie van goede maatregelen en praktijken en wordt gekoppeld aan een bespreking van mogelijke beleidsmaatregelen. Het betreft een kwalitatief onderzoek op basis van tien casestudies in zes scholen, twee inrichtende machten en twee lokale overlegplatformen.

Onderwijsniveau
secundair onderwijs
Thema
Steunpunt SONO
Themalijn
Onderzoeksdomein 3: De organisatie van het onderwijs