Onderwijsonderzoeken

Titel
Klimaateducatie in het hoger onderwijs
Korte omschrijving
Dit onderzoek bestaat uit een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek naar onderwijspraktijken in het hoger onderwijs over klimaateducatie en de noodzakelijke randvoorwaarden die moet leiden tot een onderbouwde inspiratiegids over klimaateducatie in het hoger onderwijs
Status
Lopend
Startdatum
01/02/2019
Einddatum
30/04/2021
Omschrijving van het onderzoeksopzet

Dit onderzoek zoekt aan de hand van een gerichte bevraging van lesgevers en een diepgaande, kwalitatieve analyse van 15 onderwijspraktijken antwoord op volgende onderzoeksvragen:

  1. Wat kenmerkt onderwijspraktijken met betrekking tot klimaatverandering in het Vlaamse hoger onderwijs (HO)?
  2. Wat leert een diepgaande studie van onderwijspraktijken ons m.b.t. adequaat leren en lesgeven over klimaatverandering in het HO?
  3. Wat zijn cruciale randvoorwaarden voor adequate klimaateducatie in het HO?

Dit onderzoek resulteert in een eindrapport en een inspiratiegids.

Omschrijving van de onderzoeksresultaten

Aan de hand van een gerichte bevraging van lesgevers via een online enquête en een diepgaande, kwalitatieve analyse van 15 concrete onderwijspraktijken bestudeerden de onderzoekers wat er precies gebeurt (het handelen van de lesgever, interacties met/tussen studenten, leeromgeving, lesmateriaal) en wat de impact ervan is op wat de studenten leren. Hiervoor werkte men met observaties, inhoudsanalyse van studiefiches, bevraging van studenten en interviews met lesgevers. Een samenvatting kan hier gevonden worden. 

Op basis van het wetenschappelijk onderzoek werd vervolgens een inspiratiegids ontwikkeld waarin ook de lesgevers uit de eerste onderzoeksfase werden betrokken. De inspiratiegids bevat inspirerende ideeën en praktijken inzake klimaateducatie in het hoger onderwijs, getoetst aan theoretische kaders, met inbegrip van handleidingen en suggesties voor het organiseren van professionaliseringsinitiatieven voor lesgevers die in het hoger onderwijs met klimaateducatie aan de slag (willen) gaan.

Promotor
Van Poeck Katrien (Universiteit Gent)
Thema
Ad hoc