Onderwijsonderzoeken

Titel
OBPWO 10.01 GON en ION anno 2010
Korte omschrijving
Internationale druk naar een meer inclusief onderwijssysteem, een stijgende vraag naar ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en knelpunten binnen het systeem van geïntegreerd onderwijs (GON) en inclusief onderwijs (ION), dringen een hervorming op. Een actuele situatieschets van GON en ION waarop men nieuwe maatregelen kan baseren, ontbreekt echter. Met dit onderzoek wil men aan deze leemte tegemoet komen en volgende aspecten in kaart brengen: Wat is het profiel van de leerling en het profiel van de GON/ION begeleider? Wat is de geboden ondersteuning? Wat zijn randvoorwaarden? En hoe is het functioneren van de leerling vanuit het perspectief van de directie, de leraar, de GON/ION-begeleider en de ouders.
Status
Afgerond
Startdatum
01/08/2011
Einddatum
31/07/2012
Omschrijving van het onderzoeksopzet

Door de internationale druk naar een meer inclusief onderwijssysteem, door een stijgende vraag naar ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en door knelpunten binnen het systeem van geïntegreerd onderwijs (gon) en inclusief onderwijs (ion), dringt zich een hervorming op.

Een actuele situatieschets van gon en ion waarop men nieuwe maatregelen kan baseren, ontbreekt echter. Met dit onderzoek wil het onderzoeksteam aan dit gebrek tegemoet komen door volgende aspecten in kaart te brengen: wat is het profiel van de leerling en het profiel van de gon- of ion-begeleider? Wat is de geboden ondersteuning? Wat zijn randvoorwaarden? En hoe functioneert de leerling vanuit het perspectief van de directie, de leraar, de gon- of ion-begeleider en de ouders?

Het team beantwoordt die vragen aan de hand van een gegevensverzameling van gon- en ion-leerlingen en een online bevraging van kernactoren: directie en zorgteams in zowel gewoon als buitengewoon onderwijs, CLB-medewerkers, gon- en ion-begeleiders, leerkrachten, ouders en leerlingen.

Promotor
Petry Katja (KU Leuven)
Trefwoord
  • LEERZORG
  • ZORGBELEID
Onderwijsniveau
  • lager onderwijs
  • secundair onderwijs
Thema
OBPWO
Documenten
  • 4 (374 kByte)