Onderwijsonderzoeken

Titel
OBPWO 21.04 Conceptualiseren, ontwikkelen en valideren van een professionaliseringstool evaluatie.
Korte omschrijving
Dit project beoogt de ontwikkeling van een gevalideerde professionaliseringstool om leraren en schoolleiders verder vertrouwd te maken met de principes van sterke evaluatiepraktijken en krachtig evaluatiebeleid.
Status
Lopend
Startdatum
01/06/2021
Einddatum
31/05/2023
Omschrijving van het onderzoeksopzet

Dit project beoogt de ontwikkeling van een gevalideerde professionaliseringstool om leraren en schoolleiders verder vertrouwd te maken met de principes van sterke evaluatiepraktijken en krachtig evaluatiebeleid. In de uitrol van dit projectvoorstel worden drie doelen onderscheiden: een conceptueel doel, een ontwikkeldoel en een praktijktoets. Het conceptuele doel brengt literatuurstudie, theorie en gekende goede praktijken inzake leerlingenevaluatie bij elkaar om tot een evidence-informed raamwerk te komen dat zowel op klasniveau als op schoolniveau sleutelelementen rond doeltreffende leerlingenevaluatie belicht. Dit dient vervolgens als startpunt voor het ontwikkeldoel waarbij een professionaliseringstool ontwikkeld wordt. Via herhaaldelijke en gerichte praktijktoetsen (focusgroepgesprekken met leraren en schoolleiders) bij verschillende fases van de ontwikkeling van de professionaliseringstool, willen de onderzoekers tot een gevalideerde tool komen die inspeelt op concrete noden uit het onderwijsveld. De praktijktoetsing zal ook inzicht bieden in de belemmerende en bevorderende factoren die gepaard gaan met evaluatie, de handelingsbekwaamheid van leraren en scholen, het gebruik van data voor monitoring van leerwinst en -progressie, evaluatie in context van afstandsleren, en de rol van gestandaardiseerde toetsen.

Promotor
  • Montero Perez Maribel (Universiteit Gent)
  • Struyven Katrien (Universiteit Hasselt)
  • Van Avermaet Piet (Universiteit Gent)
  • Van Gorp Koen (KU Leuven)
  • De Backer Fauve (Universiteit Gent)
  • Deygers Bart (Universiteit Gent)
  • Van Gasse Roos (Universiteit Antwerpen)
  • Vanhoof Jan (Universiteit Antwerpen)
Thema
OBPWO