Onderwijsonderzoeken

Titel
OBPWO 13.02: Hoe zijn competenties grootschalig te toetsen? Ontwikkeling van een evaluatiematrix voor toetsprogramma's en een inventarisatie van good practices.
Korte omschrijving
Binnen het Vlaamse onderwijsbeleid, dat wenst te evolueren naar meer competentiegericht onderwijs, vormt het peilingsonderzoek een van de hoekstenen van de kwaliteitszorg op systeemniveau? Echter, competenties op grote schaal toetsen is geen sinecure. Het is een stuk complexer dan kennistoetsen aangezien het vele methodologische keuzes en bijhorende valkuilen impliceert. Dit onderzoeksproject zal vanuit de bestaande onderzoeksliteratuur en vanuit good practices een evaluatiematrix opstellen die toelaat de sterktes, zwaktes en valkuilen te identificeren van grootschalige toetsprogramma’s gericht op het meten van competenties. Zo levert het onderzoek een concreet instrument af dat door de opdrachtgever kan worden ingezet om toekomstig competentiegericht peilingsonderzoek te evalueren en vorm te geven.
Status
Afgerond
Startdatum
01/10/2014
Einddatum
31/05/2016
Omschrijving van het onderzoeksopzet

Binnen het Vlaamse onderwijsbeleid, dat wenst te evolueren naar meer competentiegericht onderwijs, vormt het peilingsonderzoek een van de hoekstenen van de kwaliteitszorg op systeemniveau.

Echter, competenties op grote schaal toetsen is geen sinecure. Het is een stuk complexer dan kennistoetsen aangezien het vele methodologische keuzes en bijhorende valkuilen impliceert.

Dit onderzoeksproject zal vanuit de bestaande onderzoeksliteratuur en vanuit good practices een evaluatiematrix opstellen die toelaat de sterktes, zwaktes en valkuilen te identificeren van grootschalige toetsprogramma’s gericht op het meten van competenties.

Zo levert het onderzoek een concreet instrument af dat door de opdrachtgever kan worden ingezet om toekomstig competentiegericht peilingsonderzoek te evalueren en vorm te geven.

Omschrijving van de onderzoeksresultaten

Dit onderzoeksproject geeft een stand van zaken van de inzichten met betrekking tot de kwaliteitseisen van grootschalige metingen van competenties, en werkt op basis van deze kwaliteitseisen een evaluatiematrix uit om toetsprogramma’s op basis van hun sterktes en zwaktes te positioneren. Het grootschalig meten van competenties is ook in andere onderwijssysteen een uitdaging. Inzicht in hoe men hier in de realiteit mee omgaat en in welke overwegingen gemaakt kunnen worden, is nuttig om de kwaliteitseisen in een realistisch perspectief te zien. Het onderzoek maakt op basis van de evaluatiematrix, een analyse van buitenlandse voorbeelden van grootschalige competentiebeoordelingen.  Zo levert het onderzoek een concreet instrument af dat door het beleid kan worden ingezet om toekomstig competentiegericht peilingsonderzoek te evalueren en vorm te geven in de Vlaamse context.

Promotor
De Maeyer Sven (Universiteit Antwerpen)
Onderwijsniveau
secundair onderwijs
Thema
OBPWO
Documenten