Onderwijsonderzoeken

Titel
OBPWO 14.03 Cartografie en analyse van het onthaalonderwijs voor minderjarige anderstalige nieuwkomers (OKANS)
Korte omschrijving
Dit onderzoek omvat een kritische analyse van de concrete praktijken van OKAN (inzet toegekende middelen, organisatie, rollen en profielen van actoren op schoolniveau) en de impact van OKAN op de schoolloopbanen van deze leerlingen. Deze kritische analyse wordt gerealiseerd via een gelaagde onderzoeksopzet: 1) reconstructie van de schoolloopbanen van OKAN-lln op basis van administratieve databanken; 2) online survey bij relevante actoren op school- en intermediair niveau; 3) doorgedreven casestudies van 5 BaO en 5 SO scholen en 4) expertseminars gericht op het aftoetsen van resultaten en aanbevelingen. Op basis van verschillende valorisatieproducten worden de bevindingen ruim en toegankelijk verspreid. Vaak wordt OKAN herleid tot een taalproblematiek en dreigt OKAN onderwijs te worden gereduceerd tot alleen taalonderwijs. In dit onderzoek zullen we OKAN kritisch analyseren vanuit een brede opvatting over OKAN.
Status
Afgerond
Startdatum
01/09/2014
Einddatum
31/08/2016
Omschrijving van het onderzoeksopzet

Het onderzoek omvat een kritische analyse van de concrete praktijken van OKAN (inzet toegekende middelen, organisatie, rollen en profielen van actoren op schoolniveau) en de impact van OKAN op de schoolloopbanen van deze leerlingen.

Het onderzoeksteam realiseert die kritische analyse via een gelaagde onderzoeksopzet:

 • (1) reconstructie van de schoolloopbanen van OKAN-leerlingen op basis van administratieve databanken;
 • (2) online survey bij relevante actoren op school- en intermediair niveau;
 • (3) doorgedreven casestudies van 5 BaO en 5 SO scholen en
 • (4) expertseminars gericht op de aftoetsing van resultaten en aanbevelingen.

 

Vaak wordt OKAN herleid tot een taalproblematiek en dreigt OKAN-onderwijs te worden gereduceerd tot alleen taalonderwijs. In dit onderzoek zullen we OKAN kritisch analyseren vanuit een brede opvatting over OKAN.

Omschrijving van de onderzoeksresultaten

Het onderzoek zocht een antwoord bieden op volgende onderzoeksvragen:

 • OV1a: Hoe verlopen de schoolloopbanen van anderstalige nieuwkomers en OKAN-leerlingen in het basisonderwijs en het voltijds secundair onderwijs?
 • OV1b: Welke leerling- en schoolkenmerken hebben impact op de schoolloopbanen van anderstalige nieuwkomers en OKAN-leerlingen?
 • OV2a: Hoe verloopt de organisatie van het onthaalonderwijs in basisscholen en secundaire scholen concreet?
 • OV2b: Hoe worden de extra middelen ingezet voor de organisatie van het onthaalonderwijs in basisscholen en secundaire scholen?
 • OV2c: Wat zijn de concrete schoolpraktijken in het basisonderwijs en voltijds secundair onderwijs (m.b.t. tot de dubbele doelstelling van het onthaalonderwijs: taalverwerving Nederlands en sociale integratie/participatie)?
 • OV2d: Welke impact heeft de organisatie van het onthaalonderwijs, de inzet van de extra middelen en de concrete schoolpraktijken op de schoolloopbanen van anderstalige nieuwkomers en OKAN-leerlingen?
 • OV3a: Wat is het profiel van de (OK)AN-leerkrachten en de vervolgschoolcoaches ?
 • OV3b: Welke rollen nemen zij op ten aanzien van de anderstalige nieuwkomers en OKAN-leerlingen, hun ouders, andere leerkrachten/teamleden?
 • OV3c: Welke succesfactoren en knelpunten kunnen bij OV3a en OV3b geïdentificeerd worden?
 • OV3d: Welke impact heeft het profiel en de rollen van de (OK)AN-leerkrachten en de vervolgcoaches op de schoolloopbanen van anderstalige nieuwkomers en OKAN-leerlingen?

 

Het onderzoek maakte gebruik van

 •  een analyse van administratieve gegevens van de leerlingen in schooljaren 2008-2009 tot 2012-2013;.
 • een survey binnen OAN (374 respondenten in 143 scholen) en OKAN (185 respondenten in 39 verschillende middelbare scholen)
 • case studies in 5 basisscholen en 5 secundaire scholen
 • een seminarie met experten uit binnen- en buitenland
oproep
9679
Promotor
Van Avermaet Piet (Universiteit Gent)
Trefwoord
 • TAALKENNIS
 • TAALPROEF
 • TAALSCREENING
 • VREEMDE TALEN
Onderwijsniveau
 • lager onderwijs
 • secundair onderwijs
Thema
OBPWO