Onderwijsonderzoeken

Titel
Werkplekleren en Scholenbouw (16.01)
Korte omschrijving
Gezien het belang van kwaliteitsvol werkplekleren én goed onderhouden schoolgebouwen, werd binnen het masterplan scholenbouw volgende doelstelling opgenomen (strategisch doel 5: werk maken van een Masterplan Scholenbouw): “het evalueren van de haalbaarheid om voor specifieke projecten sociale economie of technische scholen in te zetten, ten einde tegen een lagere kostprijs kleine renovatie- en onderhoudswerken uit te kunnen voeren.” De algemene onderzoeksvraag is de volgende: Hoe kunnen relevante richtingen in het TSO, BSO, DBSO en/of leertijd ingeschakeld worden in onderhouds- en kleine renovatiewerken van schoolgebouwen op zo’n manier dat dit zowel een financieel voordeel voor scholen die werken willen laten uitvoeren als een versterking van het werkplekleren oplevert? Dit leidde tot een eindrapport met een uitgebreide beschrijving van de opzet van het onderzoek en de resultaten in de vorm van vijf concrete scenario’s.
Status
Afgerond
Startdatum
15/07/2016
Einddatum
31/12/2016
Omschrijving van het onderzoeksopzet

Gezien het belang van kwaliteitsvol werkplekleren én goed onderhouden schoolgebouwen, werd binnen het masterplan scholenbouw volgende doelstelling opgenomen (strategisch doel 5: werk maken van een Masterplan Scholenbouw): “het evalueren van de haalbaarheid om voor specifieke projecten sociale economie of technische scholen in te zetten, ten einde tegen een lagere kostprijs kleine renovatie- en onderhoudswerken uit te kunnen voeren.” De algemene onderzoeksvraag is de volgende: Hoe kunnen relevante richtingen in het TSO, BSO, DBSO en/of leertijd ingeschakeld worden in onderhouds- en kleine renovatiewerken van schoolgebouwen op zo’n manier dat dit zowel een financieel voordeel voor scholen die werken willen laten uitvoeren als een versterking van het werkplekleren oplevert?

Omschrijving van de onderzoeksresultaten

Dit onderzoek ontwikkelde scenario’s om leerlingen uit relevante richtingen in het TSO, BSO, DBSO en/of leertijd in te schakelen in onderhouds- en kleine renovatiewerken van schoolgebouwen. De inschakeling diende enerzijds een financieel voordeel voor scholen die werken willen laten uitvoeren als een versterking van het werkplekleren op te leveren. Uit het onderzoek blijkt dat werkplekleren een te koesteren leervorm is. De meest vermelde pluspunten zijn een verhoogde motivatie voor de leerlingen en het vinden van een betere aansluiting op de arbeidsmarkt. Toch blijven er nog veel onduidelijkheden bestaan naar praktische inrichting, gevolgen en financiële voordelen ten aanzien van alternatieven

Dit onderzoek bestond uit een documentenonderzoek en werksessies om te komen tot verschillende bruikbare scenario’s toepasbaar in het onderwijsveld. Er werden vijf scenario's ontwikkeld:

  • Scenario 1. Praktijkles op verplaatsing bij instellingen van hetzelfde bestuur of vestigingsplaats van de dienstverlenende school
  • Scenario 2. Praktijkles op verplaatsing bij instellingen van een ander bestuur
  • Scenario 3. Stage
  • Scenario 4. Tewerkstelling DBSO
  • Scenario 5. Praktijkopleiding

Voor elk van de scenario's werd een SWOT, randvoorwaarden, processen en procedures opgemaakt. De scenario’s opgemaakt werden ook afgetoetst aan de onderwijs-, vennootschaps-, arbeids- en welzijnswetgeving. Daarnaast werden ook de organisatorische, juridische en verzekeringstechnische aspecten ervan onderzocht.

De scenario’s werden afgetoetst bij ervaringsdeskundigen uit het basisonderwijs, voltijds en deeltijds secundair onderwijs, TAC’s en directies.

De praktijkles op verplaatsing biedt de meeste mogelijkheden voor scholen, aldus de onderzoekers. Op financieel vlak geldt de regel dat hoe groter de arbeidscomponent en hoe lager de risico’s, hoe voordeliger voor de dienstontvangende school om deze werken te laten uitvoeren door leerlingen in plaats van een derde. In alle scenario’s, buiten het vierde, zal de dienstontvangende school enkel de materiaalkosten, slijtagekosten van gereedschap en al dan niet prestatietijd aan derden dienen te bekostigen. Enkel in het vierde scenario dient de school een prestatievergoeding te betalen.

 

Het onderzoek resulteerde in een praktijkgericht vademecum.

 

Promotor
  • Daelman Marc (PwC)
  • Ravijts Johan (PwC)
Trefwoord
WERKPLEKLEREN
Onderwijsniveau
secundair onderwijs
Thema
Ad hoc