Onderwijsonderzoeken

Titel
OBPWO 06.03 De private, fiscale en sociale opbrengstvoet van investeringen in het hoger onderwijs: een verkennend onderzoek
Korte omschrijving
In dit onderzoeksproject wordt een onderwijseconomisch kader aangereikt dat moet leiden tot een beter begrip van de verbanden tussen (hoger) onderwijs en individuele en maatschappelijke welvaart en welzijn. Mogelijke beleidsimplicaties en domeinen van overheidsinterventie worden in kaart gebracht. Dit gebeurt in drie fasen: In een eerste fase van het onderzoek ligt de klemtoon op het in kaart brengen van de financiële en niet-financiële (private) voordelen van hoger onderwijs voor het individu. In een tweede module wordt nagegaan hoe de fiscale en parafiscale (terugverdien)effecten van publieke investeringen in hoger onderwijs kunnen worden geschat. In een derde module ligt de klemtoon op het in kaart brengen van het publiek (=sociaal) rendement van hoger onderwijs, met inbegrip van de macro-economische externaliteiten.
Status
Afgerond
Startdatum
01/07/2007
Einddatum
31/01/2009
Omschrijving van het onderzoeksopzet

Dit onderzoek streeft naar een beter begrip van de verbanden tussen (hoger) onderwijs en individuele en maatschappelijke welvaart en welzijn. Dat gebeurt aan de hand van een analyse van de financiële en niet-financiële (private) voordelen van hoger onderwijs voor het individu. Daarnaast wordt geanalyseerd hoe de fiscale en parafiscale (terugverdien)effecten van publieke investeringen in hoger onderwijs kunnen worden geschat. Tot slot wordt het publiek (=sociaal) rendement van hoger onderwijs in kaart gebracht. 

Omschrijving van de onderzoeksresultaten

Er is een sterke relatie tussen investeringen in (hoger) onderwijs en de individuele en maatschappelijke welvaart. Investeringen in hoger onderwijs kennen een hoog rendement voor zowel individu en maatschappij. Het individu profiteert in termen van een hoger inkomen, een lager werkloosheidsrisico én een betere gezondheid en levensstijl. De overheid verdient de investering in hoger onderwijs terug door verhoogde belastingsopbrengsten (zowel inkomsten- als consumptiebelasting), verhoogde sociale zekerheidsbijdragen (zowel werknemers als werkgeversbijdragen) en verlaagde sociale zekerheidsuitgaven.

Promotor
Nicaise Ides (KU Leuven)
Onderwijsniveau
hoger onderwijs
Thema
OBPWO
Documenten