Onderwijsonderzoeken

Titel
OBPWO 04.06 Studiekosten in het basisonderwijs
Korte omschrijving
Onderzoek naar de omvang, aard, evolutie, determinanten en sociale gevolgen van de studiekosten die door scholen op ouders verhaald worden in het Vlaams gewoon basisonderwijs. Een steekproef van 60 scholen, waarvan de directie mondeling wordt bevraagd, en van 1200 leerlingen uit deze scholen, waarvan de ouders schriftelijk worden bevraagd, vormt het basismateriaal ter schatting van de studiekost. Daarnaast zal ook getracht worden de notie kosteloos basisonderwijs verder te concretiseren.
Status
Afgerond
Startdatum
01/05/2005
Einddatum
30/04/2007
Omschrijving van het onderzoeksopzet

Kinderen laten deelnemen aan het basisonderwijs heeft een kost voor de ouders. Dat wordt geschat op gemiddeld 300 euro per jaar (schooljaar 1998-1999). Dit onderzoek wil voortbouwen op vorige schattingen en volgende vragen beantwoorden:

  •       Wat zijn de kosten die ouders dragen?
  •       Wat is de omvang van de studiekosten en wat is de omvang van diverse leefkosten?
  •       In welke mate verschillen de kosten in functie van specifieke schoolkenmerken en gezinskenmerken?
  •       Wat is de evolutie van de studiekosten over de tijd heen ?
  •       Wat is de tevredenheid van ouders over de hoogte van de studiekosten, en is deze tevredenheid gewijzigd sinds het voorgaande onderzoek?
  •       Welke invulling kan er concreet gegeven worden aan de lijst van kosten die nodig zijn om de eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het basisonderwijs te realiseren?

Een steekproef van 60 scholen, waarvan de directie mondeling wordt bevraagd, en van 1200 leerlingen uit deze scholen, waarvan de ouders schriftelijk worden bevraagd, vormt het basismateriaal ter schatting van de studiekost. 

Omschrijving van de onderzoeksresultaten

Uit het onderzoek komt naar voor dat de gemiddelde studiekosten per leerling in het basisonderwijs in Vlaanderen anno 2006 326,63 euro bedragen. Eenmalige buitenschoolse kosten en vervoer vormen daarbij de grootste kosten. De studiekost neemt toe per leerjaar. Globaal genomen vinden ouders datgene wat ze moeten betalen correct.

Voor dit onderzoek werden 60 basisscholen bevraagd. 1633 gezinnen namen deel aan de  survey. 

Promotor
  • Bollens Joost (KU Leuven)
  • Nicaise Ides (KU Leuven)
Onderwijsniveau
  • lager onderwijs
  • kleuteronderwijs
Thema
OBPWO
Documenten