Onderwijsonderzoeken

Titel
Mid-termevaluatie Erasmus+
Korte omschrijving
Tussentijdse evaluatie van het Erasmus+programma; op vraag van de Europese Commissie.
Status
Afgerond
Startdatum
15/12/2016
Einddatum
31/05/2017
Omschrijving van het onderzoeksopzet

De Europese Commissie heeft aan alle lidstaten een interim-evaluatie gevraagd over de effecten van het Erasmus+ programma enerzijds en de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van de uitvoering anderzijds. De evaluatie gaat na of het programma haar doelstellingen bereikt en wat haar toegevoegde waarde is als Europees programma. Verder richt de evaluatie zich  op vereenvoudiging, kosteneffectiviteit, interne en externe coherentie en de relevantie van de Erasmus+-doelen. Deze doelen zijn onder andere het verbeteren van vaardigheden van Europeanen, internationalisering van onderwijsinstellingen en mensen meer bewust maken van het idee van leven lang leren.  

Dit onderzoek maakt gebruik van focusgroepen, bestaande data en een survey. 

Omschrijving van de onderzoeksresultaten

Dit onderzoek heeft evaluatievragen met betrekking tot effectiviteit, efficiëntie, relevantie en coherentie beantwoord.

Men stelt, met betrekking tot efficiëntie, vast dat KA1 (individual learning mobility) over het algemeen effectief is. Het programma zorgt er voor dat de kerncompetenties van de stafleden en studenten toenemen en dat er verbeteringen zijn op het niveau van de instellingen. Men stelt wel vast dat het budget voor KA1, met uitzondering van VET, onvoldoende is om de vraag te beantwoorden. De effectiviteit van KA2 is beperkt voor het ogenblik, als gevolg van onder meer de budgettaire beperkingen. 

Met betrekking tot interne coherentie komt men in dit onderzoek tot de conclusie dat de integratie van de verschillende programma's in Erasmus+ nog niet als een succes wordt ervaren. Wat de externe coherentie betreft wordt gewezen op mogelijke synergieën die bestaan. 

Dit onderzoek heeft gebruik gemaakt van een documentenanalyse, een analyse van de bestaande databanken (Erasmus Plus databank en Erasmus+ survey) en een eigen uitgezette survey. Aan deze laatste namen 608 stafleden, 1198 studenten/trainees, 114 deelnemende organisaties en 101 niet-deelnemende organisaties deel. Tot slot werden er ook interviews afgenomen en een focusgroep met beleidsmakers ingericht.

Promotor
Desmedt Ella (Idea Consult)
Onderwijsniveau
  • volwassenenonderwijs
  • secundair onderwijs
  • hoger onderwijs
Thema
Ad hoc