Onderwijsonderzoeken

Titel
Kosten-batenanalyse en financiering van EVC
Korte omschrijving
EVC of het ‘erkennen van verworven competenties’ is een manier om competenties die mensen eerder/elders hebben verworven (bijvoorbeeld tijdens de uitoefening van hun baan, door activiteiten in hun vrijetijd zoals hobby’s of vrijwilligerswerk, door zelfstudie) te valoriseren en certificeren. Eén van de grote knelpunten bij de realisatie van een geïntegreerd EVC-beleid is de financiering. De bestaande EVC-trajecten zijn meestal ontoereikend of beperkt in de tijd gefinancierd. Dit zien we zowel in het beleidsdomein onderwijs als in het beleidsdomein werk. Met het oog op de voorbereiding van beleidsvoorstellen voor een geïntegreerd EVC-beleid, is een zicht op de financiële implicaties (kosten én opbrengsten) ervan onontbeerlijk. Binnen dit onderzoek zijn volgende vragen te onderscheiden: Wat zijn de ontwikkel-, proces- en personeelskosten van een EVC-traject? Welke zijn de economische voordelen/baten van EVC voor de verschillende betrokkenen (individuen, werkgever en samenleving), rekening houdend met het (de) gekozen organisatiemodel(en)? Als men zou beslissen dat vanaf 2018 tenminste voor 200 verschillende kwalificaties een EVC-procedure moet zijn uitgewerkt en dat hiermee jaarlijks een 3000-tal mensen/studenten moet bereikt worden, wat zijn de kosten hiervoor dan, rekening houdend met de hoger gevraagde berekeningen? (Simulatie-oefening) Welke aanbevelingen doen de onderzoekers, vertrekkend van een ideaal aantal EVC-trajecten en bereikt aantal personen, met betrekking tot de financiering van EVC?
Status
Afgerond
Startdatum
01/09/2015
Einddatum
30/05/2016
Omschrijving van het onderzoeksopzet

EVC of het ‘erkennen van competenties’ is een manier om competenties die mensen eerder/elders hebben verworven (bijvoorbeeld tijdens de uitoefening van hun baan, door activiteiten in hun vrijetijd zoals hobby’s of vrijwilligerswerk, door zelfstudie) te valoriseren en certificeren. Eén van de grote knelpunten bij de realisatie van een geïntegreerd EVC-beleid is de financiering. De bestaande EVC-trajecten zijn meestal ontoereikend of beperkt in de tijd gefinancierd. Dit zien we zowel in het beleidsdomein onderwijs als in het beleidsdomein werk. Met het oog op de voorbereiding van beleidsvoorstellen voor een geïntegreerd EVC-beleid, is een zicht op de financiële implicaties (kosten én opbrengsten) ervan onontbeerlijk.

Binnen dit onderzoek zijn volgende vragen te onderscheiden:

  • Wat zijn de ontwikkel-, proces- en personeelskosten van een EVC-traject?
  • Welke zijn de economische voordelen/baten van EVC voor de verschillende betrokkenen (individuen, werkgever en samenleving), rekening houdend met het (de) gekozen organisatiemodel(en)?
  • Welke aanbevelingen doen de onderzoekers, vertrekkend van een ideaal aantal EVC-trajecten en bereikt aantal personen, met betrekking tot de financiering van EVC?
Omschrijving van de onderzoeksresultaten

Bestaande EVC-trajecten verschillen sterk tussen en binnen beleidsdomeinen. Toch klinkt de roep naar een gemeenschappelijk kader, duidelijkheid omtrent het juiste gebruik van EVC-instrumenten in diverse contexten, en een realistische aanpak omtrent de organisatie en financiering van EVC. Elke EVC-procedure omvat maximaal vijf bouwblokken (de ontwikkelingsfase, de toeleidingsfase, de begeleidingsfase, de assessmentfase en den nazorgfase). Voor elke fase worden ook keuzes gemaakt op het vlak van organisatie met betrekking tot de aangewezen expertise, partnerschappen, tijdsinvestering en de vereiste infrastructuur. De wisselwerking tussen de kosten, baten en de sociale erkenning van een geïntegreerd EVC-beleid vormen binnen dit onderzoek het uitgangspunt voor een financiële analyse. De analyse maakt duidelijk dat de kosten voor een gemiddeld EVC-traject (van ontwikkeling tot nazorg) oplopen tot 1.683 euro. Internationale studies komen tot een vergelijkbare trajectkost van 1.500 à 2.000 euro. De begeleiding van de deelnemers en vooral het assessment zelf wegen het zwaarst door in de kostenberekening. Het berekende bedrag houdt geen rekening met de baten die deelnemers daadwerkelijk ervaren na een EVC-traject. De onderzoekers brachten deze baten kwalitatief in kaart, maar gaven aan dat niet alle baten kwantificeerbaar zijn en konden enkel de grootteorde van baten voor enkele specifieke cases berekenen. Het structureel ondersteunen van EVC kan volgens de onderzoekers de wisselwerking tussen de kosten, baten en sociale erkenning optimaliseren door in te zetten op drie krachtlijnen: persoonlijke waarden, economische waarden en maatschappelijke waarden.

Promotor
De Coen An (Idea Consult)
Onderwijsniveau
volwassenenonderwijs
Thema
Ad hoc
Documenten