Onderwijsonderzoeken

Titel
Europees Sociaal Fonds Impactevaluatie leren en werken
Korte omschrijving
Vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) ontvangt het departement Onderwijs jaarlijks middelen (4,9 mio euro voor de periode 2014-2020). Deze middelen worden ingezet om de koppeling onderwijs-arbeidsmarkt te versterken en gingen tussen 2014 en 2020 concreet naar drie grote projecten: brugprojecten; projecten Intensieve Begeleiding Alternerend Leren (IBAL) en projecten alternerend Leren BuSO OV3 (ABO). Voor intermediaire instanties, zoals het departement er één is, geldt hetzelfde principe als voor de rest van het programma: alle types actie worden minimaal één keer gedurende de programmaperiode op hun impact geëvalueerd. Afgaande op de huidige stand van zaken van projecten, dient er tijdens deze programmaperiode dan ook minstens één impactevaluatie op zowel de Brug-, IBAL- als ABO-projecten te gebeuren. Op die manier wordt meer kennis verworven omtrent de sleutelmechanismen verantwoordelijk voor het verbeteren van de overgang onderwijs-arbeidsmarkt in het duaal leren. Door een dergelijke evaluatie is het tevens mogelijk om te achterhalen welke vereisten voor het subsidiëren van dergelijke projecten nodig zijn of aangepast dienen te worden. De resultaten zullen dan ook de nodige ruchtbaarheid krijgen en gebruikt worden bij verdere implementatie van dergelijke programma’s.
Status
Afgerond
Startdatum
01/03/2018
Einddatum
01/06/2020
Omschrijving van het onderzoeksopzet

Vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) ontvangt het departement Onderwijs en Vorming jaarlijks middelen (4,9 mio euro voor de periode 2014-2020). Deze middelen worden ingezet om de koppeling onderwijs-arbeidsmarkt te versterken en gingen tussen 2014 en 2020 concreet naar drie grote projecten: brugprojecten; projecten Intensieve Begeleiding Alternerend Leren (IBAL) en projecten alternerend Leren BuSO OV3 (ABO).

De studie evalueert de effectiviteit van de drie interventies in het bevorderen van gekwalificeerde uitstroom van jongeren en de vlotte doorstroom naar de arbeidsmarkt. 

 

Het onderzoek bestaat uit een beknopte literatuurstudie, een kwalitatieve studie, een kwantitatieve studie en een bespreking van de conclusies en mogelijke beleidsaanbevelingen in focusgroepen.

Het doel van de kwalitatieve studie is om een beter zicht te krijgen op de werkzame mechanismen die van een BRUG- of IBAL-project al dan niet een succes maken. Hiervoor worden er in 3 CDO’s in totaal 20 semigestructureerde interviews afgenomen bij leerlingen, organisatoren van BRUG- en IBAL-projecten, trajectbegeleiders en mentoren op de werkvloer. 

Het belangrijkste onderdeel van de studie bestaat uit een kwantitatieve data-analyse. Met behulp van administratieve gegevens (bv. met betrekking tot leerlingenkenmerken, inschrijvingen en tewerkstelling) over de periode 2014-2018 schatten de onderzoekers de impact van de interventies op de kans van een jongere om gekwalificeerd de school te verlaten en op succesvolle doorstroom naar het normaal economisch circuit (NEC). 

In de laatste fase van het onderzoek worden er focusgroepen georganiseerd met de provinciale overlegfora duaal leren/Leren en Werken. Het doel van de focusgroepen is om in dialoog met ervaringsdeskundigen uit de CDO en organisatoren van BRUG- en IBAL-trajecten de conclusies van het onderzoek te duiden en de beleidsaanbevelingen te versterken. 

Omschrijving van de onderzoeksresultaten

Het onderzoek bestond uit een beknopte literatuurstudie, een kwalitatieve studie, een kwantitatieve studie en een bespreking van de conclusies en mogelijke beleidsaanbevelingen in focusgroepen. Voor de kwalitatieve studie werden er in de herfst van 2018 in 3 CDO’s in totaal 20 semigestructureerde interviews afgenomen. In de kwantitatieve studie schatten de onderzoekers op basis van administratieve gegevens de impact van de interventies op de kans van een jongere om gekwalificeerd de school te verlaten en op succesvolle doorstroom naar het normaal economisch circuit. In de laatste fase van het onderzoek werden er focusgroepen georganiseerd met de provinciale overlegfora duaal leren/Leren en Werken.

Uit de studie blijkt dat het brugproject niet effectief is in het verminderen van vroegtijdig schoolverlaten en het bevorderen van de doorstroom naar het normaal economisch circuit. Ook de doorstroom van jongeren van een brugproject naar een IBAL-interventie is beperkt. Verder concluderen de onderzoekers dat de IBAL-interventie effectief is in het verminderen van vroegtijdig schoolverlaten en het bevorderen van doorstroom naar het normaal economisch circuit. Tenslotte blijkt dat het volgen van een extra jaar in ABO BuSO OV3 de kans op tewerkstelling in het normaal economisch circuit verhoogt, al kan dit effect niet toegeschreven worden aan de motivatiebonus an sich maar wel aan het volgen van het extra jaar.  

Promotor
Cabus Sofie (KU Leuven)
Trefwoord
  • LEREN EN WERKEN
  • EVALUATIE
  • ALTERNEREND LEREN
  • BRUGPROJECTEN
  • EUROPESE DIENSTEN
Thema
Ad hoc