Onderwijsonderzoeken

Titel
SONO Vrije Ruimte 2018: review vreemdetalenonderwijs
Korte omschrijving
Dit onderzoeksproject werd opgenomen binnen de vrije ruimte van SONO
Status
Afgerond
Startdatum
01/01/2018
Einddatum
31/12/2018
Omschrijving van het onderzoeksopzet

Dit onderzoek maakt gebruik van een literatuurstudie om volgende onderzoeksvragen te beantwoorden:

  • 1) Welke interventies en factoren beïnvloeden het succesvol leren van een vreemde taal door leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs?
  • 2) In welke mate beïnvloedt leeftijd de effectiviteit van de bovenstaande interventies? Bestaat er voldoende evidentie voor de hypothese dat vreemdetalenonderwijs best zo vroeg mogelijk opgestart wordt?
  • 3) In welke mate bestaat er empirische evidentie voor de hypothese dat vroeg vreemdetalenonderwijs de ontwikkeling van de instructietaal bemoeilijkt?

 

Omschrijving van de onderzoeksresultaten

Sinds 1995 promoot de Europese Unie meertalig onderwijs met als doel alle burgers op achttienjarige leeftijd drietalig te maken. Tijdens de Europese raad in Barcelona in 2002 riep ze haar lidstaten opnieuw nadrukkelijk op om haar inwoners vaardig te maken in de moedertaal en in twee andere talen. Uit recent onderzoek blijkt dat de meeste Europese landen gehoor geven aan die oproep en almaar meer inzetten op vroeg vreemdetalenonderwijs. Vlaanderen behoort tot die landen in Europa waar relatief laat met vreemdetalenonderwijs begonnen wordt.

In deze literatuurstudie worden beschikbare wetenschappelijke bevindingen over effectief vreemdetalenonderwijs gepresenteerd. In het eerste deel van dit rapport wordt beschreven wat effectonderzoek ons leert over welke interventies effect hebben en voor wie. Vervolgens wordt nagegaan of Vlaanderen doet wat als effectief uit de studies naar voren komt. In het tweede deel van dit rapport wordt gekeken welke beleidsmaatregelen rond vreemdetalenonderwijs gangbaar zijn in Europa. Tevens wordt onderzocht hoe Vlaanderen zich verhoudt tot een aantal sterkere en zwakkere Europese onderwijssystemen wat betreft de inrichting van het vreemdetalenonderwijs.

Dit onderzoek heeft ook beleidsaanbevelingen.

Onderwijsniveau
lager onderwijs
Thema
Steunpunt SONO
Themalijn
Onderzoeksdomein 1b: De lerende