Projecten onderwijs en vorming

Projectfiche

Titel
Schakeltraject(en)
Samenvatting

Dit project slaat een brug tussen 2 opleidingsniveaus, 2 trajecten of naar werk. Het schakeltraject richt zich primair op laaggeletterde jong volwassen anderstaligen die net iets meer ondersteuning nodig hebben. Ze zijn gericht op jongeren die OKAN of CBE volg(d)en maar niet kunnen instromen in secundair volwassenenonderwijs omdat hun kennis en competenties te zwak zijn. 

Thema's
Ongekwalificeerde jongeren
Subthema's
Flexibele trajecten, Kwalificaties, Outreachende aanpak, Ongekwalificeerde jongeren
Coördinator

CBE Ligo Midden- en Zuid- West-Vlaanderen

Michiel De Meester(04764437344 michiel.demeester@ligo-mzwvl.be

Deelnemers

VDAB, OKAN-scholen Kortrijk, Agentschap inburgering en integratie, CVO Scala, CVO Miras, CVO Creo

Bovenstaande partners zorgen mee voor toeleiding, vorming, focusgroepen, kernoverleg en organiseren mee aanbod. 

Doelstelling

De doelstelling is laaggeletterde jongeren sterker maken zodat zij na het schakeltraject in een beroepsgerichte kwalificerende opleiding meer kans op slagen hebben of gemakkelijker de stap naar duurzaam werk kunnen zetten. Jongeren leren het brede landschap van mogelijke opleidingen kennen en kiezen gerichter volgens hun competenties en interesses.

Het speerpunt van Edusprong waarop dit project wil inspelen is” speerpunt 4: gericht inzetten op kwalificatie” en dan vooral via de actie ‘Ongekwalificeerde uitstroom terugdringen via samenwerking en een outreachende aanpak’. Een schakeltraject vormt de schakel tussen de ongekwalificeerde jongere en een kwalificerend vervolgtraject. Heel wat (anderstalige) jongeren missen nog een aantal competenties en vaardigheden om zelfstandig de stap te zetten naar een kwalificerend traject bij een opleidingsinstelling zoals VDAB, CVO, Syntra. Dit schakeltraject brengt hen die vaardigheden en competenties bij en begeleidt hen bij het maken van keuzes.

Looptijd

september 2022 - augustus 2024, hierna inwerking in reguliere middelen