Projecten onderwijs en vorming

Projectfiche

Titel
Westhoekproject: ambassadeurs “levenslang en levensbreed leren” op pad in en voor de Westhoek
Samenvatting

De gekende plattelandsproblematiek in de Westhoek (lage bevolkingsdichtheid, slechte/weinig verbindingen openbaar vervoer, lager gemiddeld inkomen, lagere scholingsgraad,...) in combinatie met een regionaal landschap levenslang leren dat onder druk staat, waardoor zowel aanbod als deelname de laatste jaren gestaag afnemen, inspireerde tot dit Edusprongproject. In dit project worden ambassadeurs op pad gestuurd. De ambassadeurs zetten het volwassenenonderwijs in de Westhoek opnieuw op de kaart door enerzijds het volwassenenonderwijs te promoten en anderzijds door het creëren van een aanbod waarin iedereen de kans krijgt om te leren.

Binnen de Westhoek slaan volgende partners de handen in elkaar en zijn evenwaardige partners binnen dit project:

-        Cvo Cervo Go!

-        Cvo MIRAS

-        Ligo, Centrum voor Basiseducatie, Brugge- Oostende

Thema's
Afstandsonderwijs, infrastructuur en openleercentra, Hybride leren, Ongekwalificeerde jongeren, ICT-opleidingen
Subthema's
Expertisedeling, Kwalificaties, Lerende netwerken, Levenslang leren, Outreachende aanpak
Coördinator

CVO GO! Cervo

Sint-Elisabethlaan 6

8800 De Panne 


Alexander Rosseel

alexander@cervogo.be

0492 34 34 29 

Deelnemers

-        Cvo MIRAS – Kortrijk: Evenwaardige partner met Cvo Cervo Go! (Aanleveren van een Westhoekambassadeur)

-        Ligo, Centrum voor Basiseducatie, Brugge- Oostende: Evenwaardige partner met Cvo Cervo Go! (Aanleveren van een Westhoekambassadeur)

Doelstelling

Doel 1: het volwassenenonderwijs in de Westhoek opnieuw op de kaart zetten = herprofilering van de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie als partner binnen levenslang leren;

 

Doel 2: voor alle inwoners van de Westhoek een aanbod creëren waarin iedereen de kans krijgt om te leren;

 

Doel 3: de toeleiding naar het volwassenenonderwijs in de Westhoek doen toenemen;

 

Doel 4: doorstroom naar langdurige trajecten (outreachend werken) om zo de arbeidsmarktkansen te verbeteren via om- en bijscholing

Deze vier doelstellingen passen in het breder kader van volgende twee Edusprongspreerpunten:

·        Het volwassenenonderwijs vervult een belangrijke rol in het stimuleren van elke Vlaming om levenslang te blijven leren”);

·        Versterking van algemene competenties, waaronder ook digitale competenties.

Looptijd

Schooljaar 2022-2023 – Schooljaar 2023-2024